ΒΙΝΤΕΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Σχολική Χοροεσπερίδα 2008

Όλοι οι μαθητές τελειώνουν την  χοροεσπερίδα χορεύοντας με ενωμένα  χέρια.

Χοροί, Δραματάκια & Εκδηλώσεις

G.C.S.-  Ο τελικός χορός

Οι φετινοί μαθητές που μόλις έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους χορεύουν για τελευταία φορά στην Ετήσια Χοροεσπερίδα.

Χορευτική ομάδα 2010

Κοινοτική εκδήλωση Broxbourne 2010. Μερικοί από τους μαθητές μας χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.

Χορευτική ομάδα ΣΕΓ 2010

Η Χορευτική ομάδα του Σχολείου Goffs στην Χοροεσπερίδα του ΣΕΓ